Homeopatika Gelsemium a Eupatorium při chřipkách, virózách a horečnatých stavech

Podzim se pomalu přesouvá do své druhé, chladnější poloviny, aby se 21. prosince vystřídal se zimou. V této roční době je počasí výrazně přátelské k různým virům a bakteriím. Venku je chladno a vlhko, každým dnem se stmívá o něco dříve, a tak máme méně možností tvořit si ze slunce vit. D. Kromě toho jsme často více zalezlí doma, ovoce už mnoho nedozrává a kysané zelí, jako náš největší přírodní zimní zdroj vit. C, ještě nezkvasilo.

Není divu, že toho viry a bakterie využijí, a v pro ně ideálním prostředí, slaví a množí se. A tak se stane, že někdy naše imunita na chvíli podlehne a tělo vytvoří symptomy, kterými nás směřuje do postele. Ti moudří z nás pochopí, že je čas zklidnit se, zalehnout do postele a dopřát organismu prostor, aby se s přemnoženými viry a bakteriemi popral, protože to umí bravurně.

Boj našeho organismu s virózami můžeme podpořit šípkovým čajem s medem, vitamíny, éterickými oleji, čínskou medicínou nebo také pomocí mé milované homeopatie. V tomto článku bych se chtěla rozepsat o dvou homeopatických lécích, po kterých při virózách sahám velmi často. Jsou to Gelsemium a Eupatorium.

Nejprve se podívejme na to, co se pod těmito latinskými názvy skrývá před tím, než z nich homeopatické lékárny vyrobí homeopatika.

Eupatorium i Gelsemium jsou rostliny pocházející z Ameriky. Nicméně, jako rostliny jsou si mnohem méně podobné než jejich homeopatické působení.

Eupatorium perfoliatum

Eupatorium perfoliatum neboli Sadec prorostlý je rostlina, která pochází ze Severní Ameriky, kde ji v minulosti původní obyvatelé používali při léčbě horečnatých onemocnění. Jako fyzická rostlina má schopnost stimulovat obranyschopnost organismu. Homeopatické průvingy (zkoušky působení homeopatických léků) Eupatoria potvrzují podobnost akutního užití homeopatického preparátu a původního bylinkářského užívání.

Gelsemium semprevirens neboli Jasmínovec vždyzelený také pochází z Ameriky, kde se vyskytuje zejména ve střední části tohoto kontinentu. Odvar z jasmínovce byl také využíván indiány, ale ke zcela odlišným účelům. Jedná se o jedovatou rostlinu, která je v první fázi otravy halucinogenní. V pokročilejším stavu otravy však nastává dvojí vidění, velká zimnice s třesem, ochablost svalů (zejména víček a čelisti) až potíže s dýcháním a extrémní vyčerpanost.

Gelsemium semprevirens

Dle základního homeopatického principu podobnosti pak homeopatický preparát vyrobený z původně jedovaté rostliny dokáže léčit nemoc, kterou provází podobné příznaky, jaké nastávají ve stavu otravy samotnou rostlinou. S homeopatií se však nemusíme bát otravy, protože homeopatické preparáty neobsahují účinné látky, a tedy ani toxické látky původních substancí. (Více se můžete dočíst v mém eBooku zdarma – Aconitum a Belladonna, který je dostupný zde.) Působí formou přenosu informací a komunikují s organismem na energetické úrovni. (O vlivu energií a prostředí jsem napsala článek, který je dostupný zde.)

Vybrané symptomy homeopatického Eupatoria a Gelsemia

Když chceme homeopaticky zvládat běžná onemocnění, nepotřebujeme znát název diagnózy ani jméno konkrétního viru nebo bakterie. Na druhou stranu však potřebujeme dobře odpozorovat a vyhodnotit symptomy organismu a nalézt homeopatikum, které co nejpřesněji odpovídá daným symptomům. Tyto symptomy jsou často odvozeny z průběhu otravy, kterou fyzická rostlina způsobuje anebo působením jejich účinných látek na organismus. Organismus nám skrze symptomy vysílá signály o konkrétním problému a homeopatikum mu prostřednictvím podobných symptomů pomáhá situaci zvládnout.

Častými symptomy při chřipce, virózách nebo jiných horečnatých stavech jsou teplota nebo zimnice, kašel, rýma a případně nějaký druh bolestí (hlava, kosti, svaly, …). Jednotlivé homeopatické léky pak od sebe rozeznáváme podle méně či více zřetelných symptomů, jako jsou: rychlost nástupu onemocnění, charakter a lokace bolestí, charakter případných výtoků, teplotní preference, faktory úlevy nebo zhoršení stavu. Zajímá nás také to, zda a co chce nemocný pít, jaká teplota okolí mu vyhovuje, zda chce nebo odmítá obklad nebo společnost a další symptomy.

Podívejme se, jak vyhodnotit základní symptomy pro stav, kdy nemocný organismus žádá pomoc prostřednictvím Eupatoria a kdy prostřednictvím Gelsemia.

V případě obou popsaných léků jsou přítomny bolesti celého těla. V homeopatické literatuře se uvádí, že v případě Eupatoria nemocný pociťuje bolesti v kostech a v případě Gelsemia více ve svalech. V praxi se mi však ukázalo, že nemocní tento detail málokdy rozeznají. Více se mi osvědčilo dívat se na to, zda pozoruji u nemocného opravdu výraznou schvácenost, kdy má problém i udržet otevřená víčka. V takovém případě, i když je dalším symptomem bolest celého těla, přemýšlím spíš o Gelsemiu. Nemocný ve stavu Eupatoria pociťuje výrazné bolesti v kostech, často beder a spodní části těla, ale často má raději společnost, na kterou Gelsemium kvůli extrémní vyčerpanosti vůbec nepomýšlí. Velmi dobrým symptomem pro stav Gelsemia je i situace, kdy se nemocný po lehnutí si do postele cítí příšerně, ale po čase mu odpočinek na lůžku velmi ulevuje.

Co se týče péče o nemocné, mé doporučení zní: „Dopřejte nemocným vše, co jim vyhovuje.“ Když chtějí být zakrytí, tak ať jsou pěkně pod teplou duchnou. Když se ale chtějí ochladit a odkrýt se, tak je násilím nezakrývejte. Jejich organismus ví, co potřebuje. Stejné doporučení platí pro obklady. Pokud někdo chce studený, dopřejte mu studený. Pokud mu ulevuje spíše teplý, tak mu nenuťte studený. A pokud nechce žádný, tak je ideálním obkladem žádný obklad.

Při homeopatické léčbě symptomy pozorujeme a vyhodnocujeme. Nesnažíme se je změnit.

Osobně mám pouze pár výjimek z tohoto pravidla. Při horečce se někdy stává, že nemocný odmítá pít. V takovém případě tento důležitý symptom sice zahrnuji do zhodnocení, ale snažím se nemocného přesvědčit, aby se alespoň trochu napil. Nicméně, když podám správný lék, který tento symptom zahrnuje, tak to přesvědčování většinou není potřeba, protože nemocný tekutiny přestane odmítat.

Myslím, že nemocný organismus nevytváří symptomy proto, aby nás trápil nebo se sám zničil. Symptomy našeho těla jsou přesné informace pro nás nejen o tom, že je něco v nepořádku, ale i informacemi o tom, jak si máme pomoct. Proto všem doporučuji tyto cenné informace vyslechnout, pochopit, řídit se jimi a rozhodně je nevypínat.

Ještě bych chtěla napsat něco o tom, jak k vyhodnocování symptomů přistupovat z hlediska času. Někteří homeopaté doporučují nezasahovat homeopatiky hned v úvodu, místo toho nechat organismus, aby své symptomy plně projevil a až pak vyhodnotit širší obraz a zvolit jeden přesný lék. Smyslem je, aby se obraz symptomů nezkresloval podáváním mnoha léků, které bychom nasadili na základě dílčích symptomů, což by mohlo mít vliv na správné vyhodnocení stavu a následně i úspěšnost léčby. Tento přístup však vyžaduje, abyste měli „nervy“ na to, sledovat určitou dobu trápení nemocného, což je zejména u malých dětí často náročné.

Na druhou stranu je zde přístup, kdy v počátcích nemoci podáváme homeopatika tzv. první volby. Často jsou to léky Aconitum, Belladonna nebo například Ferrum phosphoricum. (O podrobném rozboru léků Aconitum a Belladonna se můžete dočíst v mém eBooku zdarma, který je k dispozici zde.) Včasné a přesné podání těchto léků dokáže velmi rychle zvrátit vývoj nastupující nemoci. Mnohokrát jsem měla tu čest vidět rychlý účinek těchto léků první volby, a to zejména u dětí. Proto doporučuji ze začátku, pokud zachytíte fázi nástupu (a jste si jisti výběrem léku) podat přesný lék první volby. V takovém případě však chtějte vidět zlepšení už při prvním podání. Pokud dochází ke zlepšení, pokračujte ve vybraném léku. Pokud se ale objeví další symptomy nebo se stav zhoršuje, počkejte až na kompletnější obraz symptomů nemocného. Pro mě je vždy prvním potvrzením, že byl lék vybrán správně to, že nemocný krátce po podání léku usne.

Mám tady pro vás jeden nedávný případ z praxe, který mi napsala paní Marie.

Začátkem října 2020 se paní Marie v noci vzbudila s horečkou. Cítila se unavená a podle jejích slov: „Bolí mě celý člověk.“ Ještě v noci si vzala lék Belladonna a usnula. Během noci se hodně zpotila. Ráno se vzbudila bez teploty. Bolest celého těla a extrémní vyčerpanost však přetrvávaly. Nejhorší byla obrovská vyčerpanost a silná zimnice. Vzala si lék Gelsemium a opět usnula. Pak se vzbudila ještě mírně vyčerpaná. Po druhé dávce Gelsemia hlásí: „Cítím se fit.“

Paní Marie nemá žádné homeopatické vzdělání a prozatím (co vím) neabsolvovala ani žádný kurz akutní homeopatie. S výběrem obou léků si poradila prostřednictvím mého eBooku – Domácí průvodce homeopatickou léčbou (k dispozici zde). Z takových případů mám vždy ohromnou radost.

Závěrem musím zdůraznit, že pro úspěšné zvládání chřipek, viróz a dalších horečnatých stavů si určitě nepomůžete znalostí pouze léků Eupatorium a Gelsemium. Každý jsme individuální koktejl charakteru, výchovy, emocí, zážitků, priorit, hodnot a traumat. A i když se zdá, že nemoci prožíváme stejně, tak to stejné je jen povrchové vnímání utrpení. Informace ve formě symptomů našeho nemocného organismu jsou, prizmatem citlivějšího úhlu pohledu, odlišné.

Homeopatie má k dispozic velké množství homeopatik, které odpovídají různé skladbě symptomů. Vím, že nám všem nabízí velmi účinnou možnost, jak si přirozeně pomoci. Tak ji zdokonalujme a využívejme. Já se touto cestou už vydala. Vím, že to bude ku prospěchu jednotlivcům, rodinám, zdravotním systémům, státům, planetě i světu. Teda, kromě toho světa farmaceutického.

Zůstaňte zdrávi. A když se to náhodou nepodaří, je zde (mimo jiné) homeopatie. Zkuste si osvojit její základy a zvládnete sami vyléčit mnoho potíží, se kterými jste si doposud nevěděli rady. A když se něco nepovede, nevadí. Vždy se můžete obrátit na svého homeopata, který vám rád poradí.

S láskou,

Micha 😉

Zdroje:
1, MORRISON, Roger: Homeopatický průvodce fyzickou patologií, Alternativa 2011, 691 s., ISBN: 978-80-86936-29-1
2. SCHÖNFELDER, Ingrid a Peter: Léčivé rostliny – Ottův průvodce přírodou, Ottovo nakladatelství, Praha 2014, 496 s., ISBN: 978-80-7360-588-9
3. Obrázek Gelsemium: Autor: H. Zell – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10205065
4. Obrázek Eupatorium: Autor: DEZALB – pixabay – free photobank
Jsem homeopatkou, protože mi kdysi homeopatie pomohla uzdravit se z vážné nemoci. Od té doby mě homeopatie nepřestává uchvacovat. Díky svým zkušenostem mám v sobě touhu pomáhat dalším lidem, kteří se rozhodnou svěřit mi svou důvěru. Jsem autorkou eBooku s názvem Domácí průvodce homeopatickou léčbou. Tento eBook jsem napsala tak, aby si každý dokázal homeopaticky poradit s běžnými nemocemi bez chemie. Zde se o mém příběhu dočtete více.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.